PRODUCTOS ASFÁLTICOS

ASFALCHEM

Pintura asfáltica impermeabilizante base disolvente para muros enterrados de hormigón.

ASFALCHEM F

Pavimento asfáltico de aplicación en frio.